1.- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de la web es FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT (d’ara endavant FUNDACIO MOLI), amb domicili a aquests efectes al carrer Gorg de’n Puigvert 1, 08389 de Palafolls a la província de Barcelona (Espanya) amb el número de CIF: G62873971 inscrita al Protectorat de Fundacions de la Generalitat amb el número 1671.

Es pot contactar al telèfon 93 115 50 60 i al correu electrònic: info@fundaciomoli.org

2.- USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de la FUNDACIO MOLI atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides a aquesta web. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat. Les cookies i la política de privadesa són objecte d’un tractament especial que està reflectit a altres llocs d’aquesta web.

3.- ÚS DEL PORTAL

EL PORTAL proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a FUNDACIO MOLI o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre si és necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que FUNDACIO MOLI, empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de FUNDACIO MOLI, empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

FUNDACIO MOLI, empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la persona, l’ordre o la seguretat pública o que, al nostre parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, FUNDACIO MOLI no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIO MOLI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos – marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIO MOLI o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats, en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACIÓ MOLÍ. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDACIÓ MOLI.

Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACIO MOLI.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FUNDACIO MOLI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6.- MODIFICACIONS

FUNDACIO MOLI es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

7.- ENLLAÇOS

En cas que a EL PORTAL es disposessin enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d’Internet, FUNDACIO MOLI no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas FUNDACIO MOLI assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8.- DRET D’EXCLUSIÓ

FUNDACIO MOLI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’ús reflectides en aquesta web.

9.- GENERALITATS

FUNDACIO MOLI perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA F

UNDACIO MOLI podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades que siguin modificades per altres.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FUNDACIO MOLI i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals més propers de la ciutat de Palafolls.

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l’art. 14, par. 1 de l’ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):
La Comissió Europea ofereix als consumidors l’oportunitat de resoldre disputes en línia d’acord amb l’art. 14, par. 1 de l’ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web on els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.